โปรโมชั่น งานเที่ยวทั่วไทย...ไปทั่วโลกจากสายการบิน EVA Air

  • 02-441-9772
  • 02-441-9773
  • 090-408-2277
  • 090-408-2288
  • millionmiletravel@gmail.com

โปรโมชั่น | สายการบิน Eva Airways


EVA Airways Bangkok
ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด โดยสายการบิน EVA Air
โปรโมชั่น งานเที่ยวทั่วไทย...ไปทั่วโลกจากสายการบิน EVA Air เชิญพบกับตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ จากสายการบินอีวีเอ แอร์ ได้ในงาน เที่ยวทั่วไทย...ไปทั่วโลก ครั้งที่ 12
ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรักกับโปรโมชั่น บินเป็นคู่กับอีวีเอ แอร์ สู่เส้นทางยุโรป
เส้นทาง
กรุงเทพ – ลอนดอน
กรุงเทพ – อัมสเตอดัม
กรุงเทพ – เวียนนา
กรุงเทพ – ลอนดอน ราคาเริ่มต้นที่ 32,200 บาท*
กรุงเทพ – อัมสเตอดัม ( ฟรี shuttle bus อัมสเตอดัม - บรัสเซลส์ ) ราคาเริ่มต้นที่ 27,500 บาท*
กรุงเทพ – เวียนนา ราคาเริ่มต้นที่ 28,750 บาท*
สามารถจองบัตรโดยสารกับตัวแทนจำหน่าย ในงานเที่ยวทั่วไทย...ไปทั่วโลก ครั้งที่ 12 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 กุมภาพันธ์ 2556
วันเดินทางขาออก
Low Season: 18 ก.พ. - 07 เม.ย. 56 / 16 เม.ย. - 24 มิ.ย. 56 / 06 ก.ย. - 27 ธ.ค. 56 High Season: 09 -17 ก.พ. 56 / 08-15 เม.ย. 56 / 25 มิ.ย. - 05 ก.ย. 56 / 28 - 31 ธ.ค. 56
* ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นในชั้น Economy ช่วง Low Season รวมค่าภาษีสนามบิน, ธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมอื่นๆแล้ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละวัน
* สายการบินอีวีเอ แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า