ฉลองเครื่องใหม่ให้คุณบินสบายเพียง 1,100 บาท

 • 02-441-9772
 • 02-441-9773
 • 090-408-2277
 • 090-408-2288
 • millionmiletravel@gmail.com

โปรโมชั่น | สายการบิน นกแอร์โปรนกแอร์ฉลองเครื่องใหม่ให้คุณบินสบาย

ราคาพิเศษ 1,100 บาทราคาต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
 • พิษณุโลก
 • อุดรธานี
 • นครพนม
 • อุบลราชธานี
 • สุราษฎร์ธานี
 • เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
 • เชียงใหม่-แม่สอด
 • เชียงใหม่-แม่สอด

ราคาพิเศษ 1,200 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

 • เชียงราย
 • แม่สอด
 • สกลนคร
 • บุรีรัมย์
 • หาดใหญ่
 • ภูเก็ต
 • นครศรีธรรมราช
 • ตรัง
 • น่าน
 • เลย
 • ร้อยเอ็ด
 • แพร่
 • ชุมพร
 • เชียงใหม่-อุดรธานี
 • เชียงใหม่-หาดใหญ่

กำหนดการ เริ่มเดินทาง  21 มีนาคม – 26 ตุลาคม 2556

สำรองที่นั่ง  ก่อนเดินทาง 7 วัน

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ราคาพิเศษ 1,100 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง พิษณุโลก, อุบลราชธานี, สุราษฎร์ธานี, อุดรธานี, นครพนม, เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน, และเชียงใหม่-แม่สอด
 • ราคาพิเศษ 1,200 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง เชียงใหม่, เชียงราย, หาดใหญ่, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, ตรัง, สกลนคร, บุรีรัมย์, ชุมพร, เลย, แม่สอด, น่าน, แพร่, ร้อยเอ็ด, เชียงใหม่-หาดใหญ่, และเชียงใหม่-อุดรธานี
 • ราคาพิเศษนี้ ยกเว้น เกาะกระดาน, เกาะลันตา (ศาลาด่าน), เกาะหลีเป๊ะ, เกาะมุก, เกาะนางยวน, เกาะไหง, เกาะพะงัน (ท้องศาลา), เกาะพีพี, เกาะสมุย (หน้าทอน), เกาะเต่า, กระบี่ (อ่าวนาง), มุกดาหาร, ปีนัง มาเลเซีย, และเวียงจันทน์ สปป.ลาว
 • สมาชิกนกแฟนคลับสามารถสำรองที่นั่งผ่าน www.nokfanclub.com ระหว่างวันที่ 14 – 24 มีนาคม 2556
 • ลูกค้าทั่วไปสามารถสำรองที่นั่งผ่าน www.nokair.com, มือถือที่ m.nokair.com และแอพพลิเคชั่นของ iOS (iPhone / iPad / iPod Touch Application) ระหว่างวันที่ 15 – 24 มีนาคม 2556
 • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 26 ตุลาคม 2556
 • สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • ราคาพิเศษนี้เฉพาะ Nok Economy เท่านั้น
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของนกแอร์ได้
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมผ่านทาง Call Center 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง
 • สำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า